Земеделска земя

Начална цена: 2800.00 лв. Покажи в EUR

10003 кв.м., Захари Стояново
местност Път Смин

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 10:00
Публикувана на: 10.09.2019 10:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/6 идеална част от Недвижим имот, находящ се в с. Захари Стояново, общ. Шабла, обл. Добрич, местност Път Смин, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 30394.20.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед: РД-18-10/29.03.2006г. на Изп.директор на АГКК, целия с площ от 10003 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 3, номер по предходен план: 020006, квартал:0, при съседи: 30394.19.39, 30394.20.5, 30394.20.14, 30394.20.7.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351