Земеделски имот

Начална цена: 1949.00 лв. Покажи в EUR

1945 кв.м., Струма

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 11.09.2019 до 11.10.2019
Обявяване на: 12.10.2019 00:00
Публикувана на: 11.09.2019 07:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2(една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 69938.6.35, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 6, с площ от 1 945,00кв.м., ЕКАТТЕ: 69938, в кадастрален район: 6, по кадастралната карта на Село Струма, общ. Сандански. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 006035. Съседи: 69938.6.36; 69938.6.37; 69938.6.38; 69938.6.39; 69938.6.40; 69938.6.34 Адрес на поземления имот: местност ЛЕБНИЦА“, с. Струма, Общ. Сандански Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част от НИВА с площ от 1,945дка., шеста категория, в местността „ЛЕБНИЦА“ в землището на с. Струма, общ. Сандански с ЕКНМ 65334, съставляващ имот №006035 по плана за земеразделяне, при съседи: имот №006034 – нива на ФИДА КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА, имот №006039 – нива, ползвател на общ. Сандански 48, имот №006038 – нива, ползвател на общ. Сандански 48, имот №006037 – нива на насл. На ТРЕНЕ СТОЙКОВ СТОЯНОВ, имот №006036 – нива на насл. На ТАСЕ ГЕОРГИЕВ ГОГОВ. Ограничения при ползване на имота: магистрален газопровод 700мм или 600 до 800мм в охранителна зона на 200м. От двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове от двете му страни. Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 69938.6.35 Поземления имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. В близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Достъпът до имота се осъществява по черен селскостопански път. Имота е обработваем, като в него е изградена оранжерия от лека метална конструкция и найлон. Същият се намира на около сто и петдесет метра от северозападно от въжения мост над река „Струма“ Начална цена 1 949лв. /хиляда деветстотин четиридесет и девет лева./

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351