Парцел

Начална цена: 122976.00 лв. Покажи в EUR

4670 кв.м., ВЕЛИНГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 11:00
Публикувана на: 11.09.2019 08:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в земеделски територии- за обработваеми земи, с начин на трайно ползване – ЛИВАДА, шеста категория, в местността „Калище“, целият имот с площ от 4.670/ четири декара шестстотин и седемдесет кв.м./, парцел 19/деветнадесет/ от масив 078/седемдесет и осем/, представляващ имот 078019/седемдесет и осем хиляди и деветнадесет/ по картата на землището, при съседи : имот 078180- овощна градина, имот 078017- дървопреработка, имот 078199-ливада Община Велинград, имот 078009- производствен терен, имот 078008-ливада, имот 078020- полски път, а съгласно АГКК- Пазарджик- Поземлен имот с идентификатор 10450.78.214, адрес на поземления имот:местност Калище,гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик, с площ от 4574 кв.м./ четири хиляди петстотин седемдесет и четири кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване и Поземлен имот с идентификатор 10450.78.213, адрес на поземления имот:местност Калище,гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик, с площ от 96 кв.м./ деветдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За селскостопански , горски, ведомствен път.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351