Земеделски имот

Начална цена: 7942.00 лв. Покажи в EUR

3516 кв.м., Влахи

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 11.09.2019 до 11.10.2019
Обявяване на: 14.10.2019 15:00
Публикувана на: 11.09.2019 08:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 11569.200.142, с площ 3516кв.м., Трайно предназначение на теритирията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, ЕКАТТЕ: 11569, в кадастрален район: 200, по кадастралната карта на с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: няма, Съседи на поземления имот: 11569.200.417, 11569.200.244, 11569.200.143, 11569.200.144, 11569.200.141, 11569.200.212. Адрес на поземления имот: с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград, ВЕДНО с изградената в гореописдания имот: 1/2(една втора идеална част) от Сграда представляваща: Селскостопанска сграда, с площ: 17.00 кв.м., с идентификатор: 11569.200.142.3, ЕКАТТЕ: 11569, в кадастрален район: 200, в поземлен имот: 11569.200.142, по кадастралната карта на с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград, Брой етажи: 1, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: няма. Административен адрес: с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 11569.200.142 Поземления имот е с неправилна форма с денивелация посока юг. По имотни грани имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. От югозапад същия граничи с черен път. В близост до имота има Ел. мрежи. Незастроената част от имота е необработваема. В имота има изградена една селскостопанска сграда и останки от каменна зидария от две самосрутили се сгради. Подробно описание на Сградас идентификатор: 11569.200.142.1 Сградата е самосрутила се, като при огледа на място си личат части от каменна зирадия от основите на сградата Обща начална цена 7 942лв./седем хиляди деветстотин четиридесет и два лева./

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351