Едностаен апартамент

Начална цена: 48960.00 лв. Покажи в EUR

45 кв.м., СОФИЯ
жк Дружба 2, бл.315 /стар 310/

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Сийка Димитрова Анадолиева
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 09:00
Публикувана на: 11.09.2019 09:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в град София, СО, район „Искър“, жилищен комплекс „Дружба 2“, блок № 315 (номер триста и петнадесет), с предходен номер, съгласно представения документ за собственост – 310 (триста и десет), вход „В“, етаж (две), а именно: апартамент № 54 (номер петдесет и четири), със застроена площ съгласно представения документ за собственост, от 44.75 (четиридесет и четири цяло седемдесет и пет стотни) квадратни метра, състоящ се от: входно антре, дневна, кухня, баня с тоалетна и една тераса, при граници, съгласно представения документ за собственост: стълбищна клетка, апартамент № 53 (номер петдесет и три), двор и апартамент № 55 ( номер петдесет и пет), заедно с прилежащото му избено помещение № 4 (номер четири), с площ, съгласно представения документ за собственост, от 2.00 (два) квадратни метра, при граници, съгласно същия: общ коридор, избено помещение №3 (номер три), и избено помещение №5 (номер пет), заедно с принадлежащите му 1.612% (едно цяло шестстотин и дванадесет хилядни процента) идеални части от общите части на жилищната сграда, както и заедно със съответстващите му идеални части от правото на строеж върху ПИ, в който е построена жилищната сграда, който апартамент, съгласно представената схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 48 762 (номер петнадесет тире четиридесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и две), издадена на 25.01.2018 (двадесет и пети януари две хиляди и осемнадесета) година от СГКК – град София на АГКК, е с идентификатор № 68134.1505.2292.4.27 (номер шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда петстотин и пет точка две хиляди двеста деветдесет и две точка четири точка двадесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед № РД – 18 ( номер осемнадесет) - 27 (двадесет и седем), издадена на 03.04.2012 (трети април две хиляди и дванадесета) година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град София, СО, район „Искър“, жилищен комплекс „Дружба 2“, блок №315 (номер триста и петнадесет), вход „В“ , етаж 2 (две), апартамент № 54 (номер петдесет и четири), намиращ се в сграда № 4 (номер четири), разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1505.2292 (номер шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда петстотин и пет точка две хиляди двеста деветдесет и две), с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 (едно); с площ – 44.75 (четиридиесет и четири цяло седемдесет и пет стотни) квадратни метра; стар идентификатор – няма, с прилежащи части – избено помещение № 4 (номер четири); 1.612% (едно цяло шестстотин и дванадесет хилядни процента) идеални части от общите части на жилищната сграда, при граници със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – недвижим имот с идентификатор № 68134.1505.2292.4.26 (номер шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда петстотин и пет точка две хиляди двеста деветдесет и две точка четири двадесет и шест) и недвижим имот с идентификатор № 68134.1505.2292.4.28 (номер шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда петстотин и пет точка две хиляди двеста деветдесет и две точка четири точка двадесет и осем); под обекта – недвижим имот с идентификатор № 68134.1505.2292.4.24 (номер шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда петстотин и пет точка две хиляди двеста деветдесет и две точка четири точка двадесет и четири), над обекта – недвижим имот с идентификатор № 68134.1505.2292.4.30 (номер шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда петстотин и пет точка две хиляди двеста деветдесет и две точка четири точка тридесет). Имотът е за основен ремонт. Подът и стените в цялото жилище е на бетон и замазка, като в дневната е частично покрит с мокет. Няма вътрешни врати на дневната и кухнята за подхода към балкона. Вътрешният прозорец на дневната липсва, като на балкона има остъкление с винкел.

Тип строителство

  • Панел

ЧСИ

Име: Сийка Димитрова Анадолиева
Служебен номер: 919
Телефон: 02 439 66 60
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. София, бул. Витоша №116, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Сийка Димитрова Анадолиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3668
  • Продажба на МПС: 242
  • Продажба на имущество: 339