Земеделски имот

Начална цена: 14224.00 лв. Покажи в EUR

4530 кв.м., Требище

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 16.10.2019 09:30
Публикувана на: 11.09.2019 09:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот № 001078 (нула, нула, едно, нула, седем, осем) с площ 4530 кв. м. (четири хиляди петстотин и тридесет), представляващ ливада, десета категория, находящ се в местността ПРИСОЙКА, в землището на с. Требище, ЕКАТТЕ 73033 (седем, три, нула, три, три), община Смолян, при граници и съседи на имота: имот №001536 - полски път на община Смолян, имот № 001079 - пасище, мера насл. на Мехмед Асанов Текьов, имот № 001573 - пасище, мера на община Смолян, имот № 001535 - полски път на община Смолян, имот № 001077 - пасище, мера насл. на Мехмед Асанов Маджиров и имот № 001075 - пасище, мера на насл. на Хасан Исенов Младенчев, който имот, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село Требище, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със заповед РД-18-935/13.04.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, представлява поземлен имот с идентификатор 73033.1.78 (седем, три, нула, три, три, точка, едно, точка, седем, осем), с адрес: село Требище, местност Присойката, с площ от 4530 (четири хиляди петстотин и тридесет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при НПУ: 10 (десета), при съседи на поземления имот имоти с идентификатори – 73033.1.573, 73033.1.79, 73033.2.1, 73033.1.75, 73033.1.536, 73033.1.76 и 73033.1.77.

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351