Двустаен апартамент

Начална цена: 26114.40 лв. Покажи в EUR

54 кв.м., Сопот
ул. Иван Вазов №88, бл.40, ет.2, ап.21

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Росен Йорданов Раев
Срок: от 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 15.10.2019 11:00
Публикувана на: 11.09.2019 13:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68080.504.2.3.21 /шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, три, точка, две, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Сопот, п.к. 4330, ул. “Иван Вазов” № 88 /осемдесет и осем/, бл. 40 /четиридесет/, ет. 2 /втори/, ап. 21 /двадесет и първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 /шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 53.70 кв.м /петдесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ВЕДНО с прилежащи части: избено помещение № 1 /едно/ с площ 15.00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/ и 2.96% /две цяло и деветдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, ниво: 1 /едно/, стар идентификатор: няма, при съседи на самостоятелния обект в сградата, съгласно кадастрална карта: на същия етаж: 68080.504.2.3.22, под обекта: 68080.504.2.3.14, над обекта: 68080.504.2.3.31, с описание на самостоятелния обект по акт за собственост: Апартамент № 21 /двадесет и първи/ на II /втори/ етаж, в жилищна сграда – блок № 40 /четиридесет/, находяща се в гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” № 88, който апартамент се състои от две стаи, готварна, тоалетна и антре с обща застроена площ от 53.70 /петдесет и три цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, при граници и съседи: от ляво – ап. №22 на Ангел Русинов и стълбище, ведно с принадлежащо Избено помещение № 1 /едно/, с полезна площ 15 /петнадесет/ квадратни метра, при съседи: изба №2, изба №3 и стълбище, както и 2.96% /две цяло и деветдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Кабелна телевизия

ЧСИ

Име: Росен Йорданов Раев
Служебен номер: 910
Телефон: 032 397 050
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пловдив, Пловдив, ул. Йоаким Груев №15А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://0888 230 340
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Йорданов Раев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335