Къща

Начална цена: 400000.00 лв. Покажи в EUR

355 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. "Голяма могила" № 44а

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 11:00
Публикувана на: 11.09.2019 16:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - представляващ парцел IX /девети/имот планоснимачен № 123 /сто двадест и три/ в квартал 5 /пети/ по плана на гр. София, местността „Киноцентъра” III /трета/ част вилна зона с пространство от 500 /петстотин/ квадратни метра, при съседи на имота по скица: УПИ II -123 /парцел втори, имот планоснимачен номер сто двадесет и три/, УПИ III -123 /парцел трети, имот планоснимачен номер сто двадесет и три/, УПИ VI-123 /парцел шести, имот планоснимачен номер сто двадесет и три/ и път, заедно с построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 100 /сто/ квадратни метра и разгърната застроена площ 355 /триста петдесет и пет/квадратни метра, състояща се от: ПОЛУСУТЕРЕН –гараж, фитнес зала, котелно помещение, санитарен възел, две складови помещения, ПЪРВИ ЕТАЖ- входно антре, дневна, кухня, трапезария, бар-баня с тоалетна, зимна градина, две тераси, ВТОРИ ЕТАЖ- входно антре, коридор, четири спални, баня с тоалетна, две тераси и ПОКРИВ- лятна градина, а съгласно скица № 71652/11.10.2012 г. от АГКК- гр. София: Поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2702 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка хиляда деветстотин четиридесет и четири, точка две хиляди седемстотин и две/ находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София /столица/. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/01.12.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот гр. София, район Витоша № 44-А, Площ 553 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, Номер на предходен план: 123, квартал 5, парцел IX, Съседи: 68134.1944.123, 68134.1944.1078, 68134.1944.2726 ,68134.1944.1077 и съгласно скица № 71653/11.10.2012 г. от АГКК гр. София, Сграда с идентификатор 68134.1944.2702.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка хиляда деветстотин четиридесет и четири, точка две хиляди седемстотин и две, точка едно/, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София /столица/, По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД -18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, Последно изменение със Заповед: няма издадена Заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. София, район Витоша № 44-А, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2702, Застроена площ: 106 кв.м., Брой етажи: 2, Предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, Номер по предходен план: няма.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Иван Русков, тел. 0893 446 471,
email: email

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335