Земеделски имот

Начална цена: 3863.00 лв. Покажи в EUR

3709 кв.м., Беласица

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 12.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 15.10.2019 13:00
Публикувана на: 11.09.2019 17:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2(една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 03294.76.25, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия: 9, с площ: 3 709кв.м., ЕКАТТЕ: 03294, в кадастрален район: 76, по кадастралната карта нас. Беласица, общ. Петрич. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 076025. Съседи: 03294.76.219; 03294.76.114 Адрес на поземления имот: с. Беласица, общ. Петрич, местност: „КАЛЪН ГАБЪР“ Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част от ПАСИЩЕ, мера с площ от 3,709дка., девета категория, местност „КАЛЪН ГАБЪР“ имот №076025 по картата на землището на с. Беласица, общ. Петрич, при съседи: имот №076026 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000219 – път ІV кл. На Общ. Петрич. Адрес на имота: с. Беласица, общ. Петрич, местност „КАЛЪН ГАБЪР“ Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 03294.76.25 Поземления имот е с неправилна форма са лека денивелация – посока изток. По имотни граници същият не е ограничен и няма изградени трайни огради. В близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Имота е необработваем и частично самозалесил се с широколистна растителност. Достъпът до имота се осъществява от югоизток от граничещия със същия път за село Беласица и село Коларово. Същият се намира на около двеста и шестдесет метра, преди втората отбивка преди село Беласица в посока село Коларово. Начална цена 3 863лв./три хиляди осемстотин шестдесет и три лева./

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335