Парцел

Начална цена: 4919.00 лв. Покажи в EUR

676 кв.м., ПЕТРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 12.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 15.10.2019 15:00
Публикувана на: 11.09.2019 17:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

I). 5/12(пет дванадесети) идеални части от Поземлен имот с идентификатор: 56126.601.3623, с площ 676,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: 503,3623, квартал: 27, парцел: XI, Съседи на поземления имот: 56126.601.513, 56126.601.514, 56126.601.515, 56126.601.503, 56126.601.222, 56126.601.504. Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5 Подробно описание Поземлен имот с идентификатор: 56126.601.3623: Поземления имот е с почти правилна форма без денивелация. По имотни граници в незастроената част е изградена ограда от бетонни ивични основи и телена мрежа на циментови колци, частично от изток – на метални колци. От север са монтирани входна и две гаражни врати – метални ажурни. В незастроената част имота, частично е застлан с бетон, а останалата част е обработваема. В имота има Ел. и ВиК инсталации. В имота са изградени две масивни сгради. Същият се намира в широк център на гр. Петрич, в източната му част в район с напълно изградена инфра структура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради ниско застрояване. Начална цена 4 919лв./четири хиляди деветстотин и деветнадесет лева./ /ПРОДАЖБАТА НА АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ ОТ 105,00 КВ.М. Е ПРЕКРАТЕНА ПО МОЛБА НА ВЗИСКАТЕЛЯ/

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335