Земеделски имот

Начална цена: 11714.40 лв. Покажи в EUR

23234 кв.м., Карабунар
ДОЛНА И ГОРНА МИРЧОВИЦА

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Стоянов Захариев
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 15:00
Публикувана на: 12.09.2019 09:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор № 36172.73.71 /три, шест, едно, седем, две, точка, седем, три, точка, седем, едно/, в местността ,,Долна и Горна Мирчовица“ с. Карабунар, община Септември, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1034/02.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма. Площ на имота 23234 кв.м. / двадесет и три хиляди двеста тридесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия: седма. Местонахождения на имота: Област Пазарджик, Община Септември, ЕКАТТЕ 36172 с. Карабунар, местност „Долна и Горна Мирчовица“, ПИ с идентификатор № 36172.73.71, стар идентификатор - няма. № от предходен план 007037. Граници на имота: ПИ с идентификатор № 36172.73.132, № 36172.73.11, № 36172.73.10, № 36172.73.9, № 36172.73.8, № 36172.73.7, № 36172.73.5, № 36172.73.4, № 36172.73.3, № 36172.73.70, № 36172.73.40.

ЧСИ

Име: Георги Стоянов Захариев
Служебен номер: 888
Телефон: 0888 694 888
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов № 9, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Стоянов Захариев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3576
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270