Земеделска земя

Начална цена: 30608.28 лв. Покажи в EUR

4000 кв.м., КЪРДЖАЛИ
гр. Кърджали, местност „АКАК“

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Гергана Веселинова Божкова
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 10:40
Публикувана на: 12.09.2019 13:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, двадесет и едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66/18.10.2006г. Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр. Кърджали, местност „АКАК“, с трайно предназначение: земеделска земя, с начин на трайно ползване: нива, целият с площ 4000 /четири хиляди/ кв. м., стар идентификатор имот № 21013 /двадесет и една хиляди и тринадесет/, при граници на целия имот съгласно скица: поземлен имот с идентификатор № 40909.21.107, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.14, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.19, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.104, при следното ограничение при ползването на имота: Имотът попада в зона със замърсяване BIII.

ЧСИ

Име: Гергана Веселинова Божкова
Служебен номер: 902
Телефон: 0361 2 21 03
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.Кърджали, ул. Отец Паисий №12, бл.3, вх.Б, етаж партер
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.kantora902.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Веселинова Божкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3767
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323