Търговски имот

Начална цена: 73575.00 лв. Покажи в EUR

97 кв.м., СЛИВЕН
бул. Христо Ботев бл. 45, вх. В, ет. 0, обект 23

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 16.10.2019 16:00
Публикувана на: 12.09.2019 15:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.532.8.4.23 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка осем точка четири точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-581/28.09.2011г. на началника на СГКК – Сливен, находящ се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.532.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка осем/, находящ се в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ бл. № 45, вх. „В“, ет.0, обект № 23, целият с площ 97.43 кв.м. /деветдесет и седем цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, по документ за собственост представляващ „Магазин за хранителни стоки“, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от две търговски зали и складове, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.8.4.24, под обекта: няма; над обекта: няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276