Земеделска земя

Начална цена: 30420.00 лв. Покажи в EUR

3138 кв.м., Вакарел
с.Вакарел, местност "Дренов рът", Софийска област

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 09:00
Публикувана на: 13.09.2019 14:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Пасище, Мера, находящо се в землището на с. Вакарел, ЕККАТЕ 10029, община Ихтиман, област София, с площ от 3.138 дка (три декара, сто тридесет и осем) кв. метра, девета категория в местността „Дренов рът”, съставляващо имот № 300086 (три, нула, нула, нула, осем, шест) по картата на землището на с. Вакарел, образуван от имот №300064 (три, нула, нула, нула, шест, четири), при граници и съседи: имот № 300069 (три, нула, нула, нула, шест, девет) – полски път на кметство Вакарел, имот № 300062 (три, нула, нула, нула, шест, две) –пасище, мера на Ангел Христов Минчев и др.; имот № 300990 (три, нула, нула, девет, девет, нула) – населено място на кметство Вакарел и имот № 300087 (три, нула, нула, нула, осем, седем) – пасище, мера на Владимир Динев Желев. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 30 420 лв. /тридесет хиляди четиристотин и двадесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Вакарел, Софийска област.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276