Етаж от къща

Начална цена: 5040.00 лв. Покажи в EUR

85 кв.м., Твърдица
ул. "Панайот Хитов" № 14, ет. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 24.10.2019 16:10
Публикувана на: 16.09.2019 14:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ВТОРИ ЕТАЖ от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, с площ от 85,00 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, построена върху общинско място с отстъпено право на строеж, състоящо се цялото от 670,00 кв. м. /шестстотин и седемдесет квадратни метра/, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № V-627 /пети за шестстотин двадесет и седми/ в кв.9а /девет – а/ по плана на гр. Твърдица, обл. Сливен, с административен адрес на етажа по документ за собственост и удостоверение за данъчна оценка: гр. Твърдица, ул. "Панайот Хитов" № 10, ет.2, ап.2, при граници: парцел IV – 626 /Иван Петров Табаков/, парцел VI – 628 /Иван Бонев/ и от двете страни улици, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Твърдица, обл.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-2/26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 72165.502.627.1.2 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин двадесет и седем точка едно точка две/, построен в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72165.502.627 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин двадесет и седем/, с административен адрес: гр. Твърдица, ул. "Панайот Хитов" № 14, ет.2, ап.2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 72165.502.627.1.1; над обекта: няма.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276