Земеделска земя

Начална цена: 5806.08 лв. Покажи в EUR

7201 кв.м., Недоклан
с.Недоклан, местност БОЗАДЖИК ,

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 10:15
Публикувана на: 17.09.2019 08:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с идентификатор 51353.5.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Недоклан, общ.Разград, обл.Разград, одобрени със Заповед №РД-18-290/09.05.2019г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7201 кв.м., находяща се в местноста "БОЗАДЖИК", трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята седма, при граници и съседи: 51353.5.3, 51353.5.193 и 51353.5.176, върху имота има следните ограничения: 23 Отклонение от магистрален газопровод от 300 до 500mm.В охранителната зона на 150м. от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на по-малко от 10м. от вете му страни. 11 Електопровод 20kv на 10м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност..

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276