Земеделски имот

Начална цена: 400.00 лв. Покажи в EUR

2400 кв.м., Щръклево
276-2019 - м-ст Галешко поле

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 10:00
Публикувана на: 17.09.2019 10:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 099040 /нула девет девет нула четири нула/, с адрес с. Щръклево, с ЕКАТТЕ 84049 /осем четири нула четири девет/, общ. Иваново, обл. Русе, местност ГАЛЕШКО ПОЛЕ; с площ от 2.400 дка /два декара и четиристотин квадратни метра/; Начин на трайно ползване: Ливада; вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/. При граници и съседи: имот № 099041 ливада; имот № 000113 водно течение; имот № 099037 ливада; имот № 099034 ливада; имот № 099039 ливада. Върху имота има следните ограничения: Защитена територия. Природен парк. Забраняват се се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл. 31 от ЗЗТ и други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 400.00 лв. вписани Възбрани в полза на БАНКА ПИРЕОС АД, АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД и ОБЩИНА РУСЕ – ОТДЕЛ МДТ Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3607
  • Продажба на МПС: 241
  • Продажба на имущество: 295