Парцел

Начална цена: 7456.80 лв. Покажи в EUR

1013 кв.м., ЛОМ
ул."Александър Стамболийски"№176

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 11:30
Публикувана на: 17.09.2019 15:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

300/1013 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44238.500.68 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и осем/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-5/26.01.2009г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски”№176 /сто седемдесет и шест/, с площ 1013 /хиляда и тринадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 68;5002, квартал 278; 279 при съседи: 44238.846.32, 44238.500.5004, 44238.500.66, 44238.500.67, 44238.500.69, 44238.500.65

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3598
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 294