Двустаен апартамент

Начална цена: 61000.00 лв. Покажи в EUR

76 кв.м., ЛОВЕЧ
бул."България"№88

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 25.11.2019 14:00
Публикувана на: 18.09.2019 12:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, бул. „България“ № 88 /осемдесет и осем/, вх. Б, етаж 2 /втори/, апартамент I /първи/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.298.2.5 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка двеста деветдесет и осем точка две точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със заповед № рд 18-10/ 17.04.2007Г. на изп. Директор на АГКК, попадащ в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.298 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка двеста деветдесет и осем/, със застроена площ на жилището по документ за собственост от 76.33 /седемдесет и шест цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., ниво 1 /едно/, с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна, столова с бокс, баня с тоалетна, килер, коридор, тераси, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 43952.506.298.2.4, под обекта- 43952.506.298.2.25, 43952.506.298.2.24, над обекта 43952.506.298.2.8, заедно с прилежащото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 18 /осемнадесет/ при съседи по документ за собственост- коридор, Николай Андреев, машинно отделение, двор, отдолу-апартаменти и заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/, при съседи по документ за собственост: Иванчо Илиев, двор, Христо Николов, коридор, горе-магазини и заедно с припадащите се 1.08090 % /едно цяло и осем хиляди и деветдесет стохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавен поземлен имот с идентификатор 43952.506.298 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка двеста деветдесет и осем/.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1527/19

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3792
  • Продажба на МПС: 252
  • Продажба на имущество: 324