Земеделска земя

Начална цена: 18.18 лв. Покажи в EUR

201 кв.м., Остра могила

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Маргарита Любомирова Димитрова
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 09:00
Публикувана на: 18.09.2019 13:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54314.168.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-943/18.12.2017 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА НИВА, с площ от 1987 кв.м, находящ се в село Остра могила, община Стара Загора, област Стара Загора, местност Кумушла, категория на земята при неполивни условия: десета, при съседи: 54314.168.12, 54314.168.16, 54314.168.57, 54314.168.17, 54314.168.10. 

ЧСИ

Име: Маргарита Любомирова Димитрова
Служебен номер: 865
Телефон: 042 – 624399; 0 895 662 554
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Генерал Столетов №52, ет.1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Маргарита Любомирова Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3650
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 270