Къща

Начална цена: 15840.00 лв. Покажи в EUR

1630 кв.м., Симеоновград
ул. Стефан Караджа № 33

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 24.10.2019 10:20
Публикувана на: 18.09.2019 14:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ - 600 /римско шест тире арабско шестстотин/ в квартал 7 /седем/ по плана на гр. Симеоновград, община Симеоновград, одобрен със заповеди № 368/1989г. застоен и незастроен целия с площ от 1 630кв.м. /хиляда шестстотин и тридесет квадратни метра/ при неуредени регулационни сметки за 125кв.м./сто двадесет и пет квадратни метра/придаваемипо улична регулация, ВЕДНО с целите построени в него сгради, представляващи: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, от които първите две сгради са търпими по смисъла на параграф 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ с административен адрес на имота гр. Симеоновград, ул.”Стефан Караджа”№ 33/тридесет и три/, видно от Удостоверение № У – 112/17.04.2008г. на общ. Симеоновград, при граници на имота: улица, УПИ VІІ - 601, УПИ ХXІV – 601, УПИ V - 596, съгласно Нот. акт за покупко – продажба № 159, том 8, дв. вх. рег. № 1302/21.05.2003г., като при извършване на описа се установи, че жилищната сграда е къща с три стаи с частично сменена дограма с ПВЦ дограма подове – балатум, стени - тапети

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3576
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270