Двустаен апартамент

Начална цена: 19000.00 лв. Покажи в EUR

76 кв.м., ДОБРИЧ
ул."Опълченска" №26, ет.2

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 28.10.2019 08:30
Публикувана на: 18.09.2019 15:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Апартамент № 2/втори/ с административен адрес гр. Добрич, ул.“Опълченска“ № 26, ет. 2 с идентификатор № 72624.616.225.1.2/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, две, пет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК с последващо изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда Заповед КД-14-18-388/04.08.2010г. на Началника на СГКК Добрич с площ от 76 кв.м./седемдесет и шест квадратни метра/, състоящ се от три стаи, коридор, сервизно помещеине и тераса, при граници и съседи на обекта: на същия етаж – няма; под обекта - № 72624.616.225.1.1; над обекта - няма, попадащ в сграда с идентификатор № 72624.616.225.1/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, две, пет, точка, едно/, със самостоятелен подход – бетонова стълбищна клетка с разгъната застроена площ от 17,60 кв.м., ведно с 1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от избен етаж с площ от 17,40 кв.м./седемнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, както и 1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от отстъпеното право на строеж върху върху поземлен имот с площ от 145 кв.м. /сто четиридесет и пет квадратни метра/ в идеални части от целия с площ от 290 кв.м./двеста и деветдесет квадратни метра/ по документ за собственост, а по скица с площ от 300 кв.м./триста квадратни метра/, от поземлен имот с идентификатор № 72624.616.225/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, две, пет, точка, едно, точка, едно/. Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: Договорна ипотека вписана под № 68, том 4, дело № 5290, вх.рег. № 11134/05.07.2005 г. за обезпечаване вземане в размер на 90 000лв.; Възбрана вписана под № 179, том 3, вх.рег. № 7759/16.08.2010г. по настоящото дело;Възбрана вписана под № 189, том 1, вх.рег. № 7831/16.05.2008г. ; Възбрана вписана под № 185, том 1,вх.рег. № 7827/16.05.2008г.; Възбрана вписана под № 152, том 1, вх.рег. № 12383/24.10.2001г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276