Парцел

Начална цена: 34416.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Божурец

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 28.10.2019 08:30
Публикувана на: 18.09.2019 16:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, с идентификатор №05009.501.552 (нула, пет, нула, нула, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, пет, две) по кадастралната карта на село Божурец, община Каварна, одобрени със Заповед РД-18-8/19.02.2008 г. на началника на СГКК гр. Добрич, последващо изменение със Заповед КД-14-08-1102/30.09.2011 г., с трайно предназначение на имота: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план – квартал 22/двадесет и втори/, парцел V /пети/, при граници и съседи имоти с идентификатори:  №05009.501.553, №05009.501.202. Описание: Поземленият имот се намира на трета линия на ската на с. Божурец с отлична панорама, отстои на 600 м. от голф игрище „Тракия клифс“. Теренът е равен, незастроен, разположен недалеч от центъра на селото. Върху имота са вписани следните тежести: 1) договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №130, том I, дв. вх. рег. №2665/04.06.2007 г., обезпечаваща вземане до размера на сумата от 300 000 евро; 2) възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №26, том II, дв. вх. рег. №2566/03.10.2011 г.; 3) възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №17, том II, дв. вх. рег. №2406/16.09.2011 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276