Земеделска земя

Начална цена: 6408.00 лв. Покажи в EUR

12991 кв.м., Бараково
местност: „СРЕДЕН РИД“

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 04.11.2019 10:00
Публикувана на: 19.09.2019 08:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000892 (осемстотин деветдесет и втори), находящ се в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно нотариален акт представляващ „нива“, с площ от 12.991 дка /дванадесет декара деветстотин деветдесет и един квадратни метра/, вид на собственост: частна, седма категория, местност: „СРЕДЕН РИД“, при граници: имот № 000891 - нива на насл. на Петър Георгиев Мечкарски, имот № 000637 - полски път на община Кочериново, имот № 008036 - нива на Славе Георгиев Коцев и имот № 000933 - лозе на Спаска Петрова Янева, който имот е образуван от имот № 000889, а по кад. карта и кад. регистри на с. Бараково, одобрена със Заповед № РД-18-1018/27.04.2018г. на ИД на АГКК, представляващ поземлен имот с идентификационен № 02748.8.892 /землище две хиляди и седемстотин и четиридесет и осем, кадастрален район осем, поземлен имот осемстотин и деветдесет и две/ с адрес на ПИ: местност „Среден рид“, площ: 12 991. 00 /дванадесет хиляди и деветстотин и деветдесет и един/ кв. м., ТПТ: Земеделска; категория 7, НТП: лозе, стар номер 000892, при съседи: поземлени имоти с №02748.8.891;№02748.8.933;№02748.8.36 и № 02748.8.637.

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3648
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 270