Къща

Начална цена: 5400.00 лв. Покажи в EUR

180 кв.м., Летница
гр. Летница, ул. " Цанко Бакалов " № 17

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 11.11.2019 14:00
Публикувана на: 19.09.2019 13:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.617 /четири, три, четири, седем, шест, точка, три, едно, пет, точка, шест, едно, седем/, по кадастралната карта на гр. Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.20058г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 1374 кв.м. /хиляда триста седемдесет и четири/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Летница, ул. „Цанко Бакалов“ № 17, с начин на трайно ползване- за ниско застрояване / до 10 метра/, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315.1979, 43476.315.1988, 43476.315.1558, 43476.315.614, 43476.315.1557, ведно с построените в него: СГРАДА с идентификатор 43476.315.617.1 /четири, три, четири, седем, шест, точка, три, едно, пет, точка, шест, едно, седем, точка, едно/, със застроена площ от 79 кв.м. /седемдесет и девет/, брой етажи 1 /един/, предназначение- жилищна сграда- еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 43476.315.617.2 / четири, три, четири, седем, шест, точка, три, едно, пет, точка, шест, едно, седем, точка, две/, със застроена площ от 46 кв.м. /четиридесет и шест/, брой етажи 1 /един/, предназначение жилищна сграда- еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 43476.315.617.3 /четири, три, четири, седем, шест, точка, три, едно, пет, точка, шест, едно, седем, точка, три/, със застроена площ от 55 кв.м. /петдесет и пет/, брой етажи 1 /един/, предназначение- селскостопанска сграда.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1423/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276