Парцел

Начална цена: 35400.00 лв. Покажи в EUR

251 кв.м., КЪРДЖАЛИ
Възрожденци

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 28.10.2019 09:35
Публикувана на: 19.09.2019 14:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.114.907 /четиридесет хиляди деветстотин и девет точка, сто и четиринадесет точка, деветстотин и седем/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, одобрена със Заповед № РД 18-66 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК - гр. Кърджали, находящ се в гр. Кърджали, кв. „Възрожденци", с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, целият с площ 251.00 /двеста петдесет и един/ кв.м. - /стар идентификатор УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XIV - 6524 - четиринадесети - планоснимачен номер шест хиляди петстотин двадесет и четири, в кв. 226 - двеста двадесет и шест по ПУП /ПРЗ/ на гр. Кърджали/, при граници на целия имот съгласно документ за собственост и скица: поземлен имот с идентификатор № 40909.114.917 /четиридесет хиляди деветстотин и девет точка, сто и четиринадесет точка, деветстотин и седемнадесет/, поземлен имот с идентификатор № 40909.114.265 /четиридесет хиляди деветстотин и девет точка, сто и четиринадесет точка, двеста шестдесет и пет/, поземлен имот с идентификатор № 40909.114.264 /четиридесет хиляди деветстотин и девет точка, сто и четиринадесет точка, двеста шестдесет и четири/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 35 400,00 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИСТОТИН/ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3763
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323