Парцел

Начална цена: 26550.00 лв. Покажи в EUR

789 кв.м., Резбарци

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 28.10.2019 10:05
Публикувана на: 19.09.2019 15:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПАРЦЕЛ/-ХІІІ-416 /тринадесет римско тире четиристотин и шестнадесет/ в кв.4/четири/, по плана на с.Резбарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали, целият с площ 789.00 кв.м. /седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, при граници на парцела: север-УПИ ХІV-101/четиринадесет римско тире сто и едно/; изток- УПИ VІІ-104 /римско седем тире сто и четири/; юг - УПИ XІІ-418 /дванадесет римско тире четиристотин и осемнадесет/ и запад-улица. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 26 550,00 /ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3769
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323