Склад

Начална цена: 29520.00 лв. Покажи в EUR

138 кв.м., Джебел

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 28.10.2019 13:10
Публикувана на: 19.09.2019 16:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №ХІХ-442 /деветнадесети за четиристотин четиридесет и втори/, кв.58 /петдесет и осми/ по плана на град Джебел, област Кърджали, целият с площ от 1002 /хиляда и два/ кв. метра, ведно с построената в него МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА представляваща СКЛАД със застроена площ 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.метра, състояща се от четири складови помещения и канцелария, при граници на УПИ: изток-УПИ І-886, запад-УПИ ХІІІ-442, ХХІІ-442, ХХІ-442, север-УПИ ХХV-442, юг-УПИ ХХ\/ІІ-442 и улица. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 29 520,00 /ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН И ДВАДЕСЕТ/ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ½ ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3759
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323