Къща

Начална цена: 5920.00 лв. Покажи в EUR

43 кв.м., Дойренци
с. Дойренци, общ. Ловеч

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 25.11.2019 14:00
Публикувана на: 20.09.2019 11:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21823.262.389 в урбанизираната територия с жилищно предназначение, находящ се в с. Дойренци, Община Ловеч, целият с площ от 1710 кв.м. /хиляда седемстотин и десет/ съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 88, т. 1, рег. Номер 1050, н. дело № 50/2007 г. при Нотариус № 138 по регистъра на НК, а съгласно скица изх. № 04-614/07.03.2007г., презаверена на 08.01.2008г. при Община Ловеч с площ 1682 кв.м. /хиляда шестстотин осемдесет и два/, съставляващ имот пл. № 389 /триста осемдесет и девет/, в квартал 113 /сто и тринадесет/ по действуващия ПУП – ПРЗ на с. Дойренци, Община Ловеч, предвиден съгласно регулационния план на селото, утвърден със заповед № 670/07.09.1967 г. на Кмета на Община Ловеч, за урегулиране в парцел XIV /четиринадесет/, при граници на поземления имот: на изток – имот XXVX – 249, имот XX – 249 от квартал 113, на запад – улица между между осови точки 18 и 341, на север – имот 1-390 от квартал 113, на юг – имот XV – 387 и XV XVI – 388 от квартал 113, заедно с построената върху имота полумасивна СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 21823.262.389.2 и с площ от 306 кв.м., както и ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 21823.262.389.1 и със застроена площ от 43 кв.м. При граници и съседи на имота: № 21823.262.1110; № 21823.262.249; № 21823.262.387; № 21823.262.388; № 21823.262.390; № 21823.262.391; № 21823.262.993.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 139/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3785
  • Продажба на МПС: 252
  • Продажба на имущество: 321