Земеделска земя

Начална цена: 256.00 лв. Покажи в EUR

5805 кв.м., Карапелит
36419.63.12

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 09:00
Публикувана на: 20.09.2019 13:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/36 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №36419.63.12, находящ се с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич, местност ФУРАЖЕН ЦЕХ, с площ от 5805кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-210/16.08.2017г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 3, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 063012, при съседи: 36419.63.40, 36419.63.15, 36419.189.25, 36419.63.11, 36419.63.10

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276