Вила

Начална цена: 67712.00 лв. Покажи в EUR

85 кв.м., Пауново

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 30.10.2019 10:00
Публикувана на: 20.09.2019 15:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 719 кв. м. /седемстотин и деветнадесет квадратни метра/ съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-99 /трети отреден за имот деветдесет и девет/ от квартал 18 /осемнадесети/ по плана на село Пауново, община Ихтиман, утвърден със Заповед № АВ-281/1986 г., при граници на имота по скица: от две страни – улица, УПИ II-100 /втори отреден за имот с планоснимачен номер сто/ и ПИ № 103 /имот с планоснимачен номер сто и три/, ЗАЕДНО с построените върху описания урегулиран поземлен имот Вилна постройка на един и половина етажа със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ кв.м., Лятна кухня с използваем тавански етаж, със застроена площ от 44.66 /четиридесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни/ кв.м. и Гараж със склад със застроена площ от 45.94 /четиридесет и пет цяло и деветдесет и четири стотни/кв.м., ведно с всичките подобрения върху описания имот.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3685
  • Продажба на МПС: 248
  • Продажба на имущество: 313