Парцел

Начална цена: 4982.40 лв. Покажи в EUR

692 кв.м., Неделино
УЛ. АКАЦИЯ № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 07.11.2019 11:00
Публикувана на: 20.09.2019 16:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-170, кв. 5 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, с площ от 692 кв.м. (шестстотин деветдесет и два квадратни метра), находящ се в землището на гр. Неделино, ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Акация № 1, при граници и съседи на имота: от изток – улична регулация, от юг – улична регулация, от запад – УПИ X-172, от север – улична регулация, УПИ VIII-171, актуван с Акт за частна общинска собственост № 717/03.01.2005 г. на Община Неделино, вписан в Служба по вписванията – Златоград, като Акт № 16/2005 г., том 1, книга – Прехвърляния, дв.вх.рег. № 22/18.01.2005 г.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276