Парцел

Начална цена: 8640.00 лв. Покажи в EUR

1114 кв.м., Неделино
ул. Александър Стамболийски № 1а

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 07.11.2019 11:00
Публикувана на: 20.09.2019 16:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-1235, кв. 137 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, с площ от 1113.58 кв.м. (хиляда сто и тринадесет квадратни метра и петдесет и осем стотни), находящ се в землището на гр. Неделино, ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Александър Стамболийски № 1а, при граници и съседи на имота: от изток – улична регулация и неурегулиран терен, от юг – неурегулиран терен, от запад – УПИ IX-1236, неурегулиран терен, от север – улична регулация, актуван с Акт за частна общинска собственост № 759/11.07.2006 г. на Община Неделино, вписан в Служба по вписванията – Златоград, като Акт № 119/2006 г., том 2, книга – Прехвърляния, дв.вх.рег. № 372/13.07.2006 г., който АЧОС е поправен с Акт № 856/ 23.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – Златоград, като Акт № 56, том № 1, дв.вх. Рег. № 72 от 28.02.2011 г.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276