Магазин

Начална цена: 42314.40 лв. Покажи в EUR

77 кв.м., Приморско

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 10:00
Публикувана на: 20.09.2019 16:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в изградената в груб строеж жилищна сграда, състояща се от сутерен; партер; три жилищни етажа; мансарден етаж и подпокривно пространство /таван/, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV /четвърти/ в кв.42 /четиридесет и две/ по плана на гр.Приморско, област Бургас, целият УПИ с площ от 330 /триста и тридесет/ кв.м., при граници на имота : изток-улица, запад-УПИ-ІІІ, север-улица и юг-УПИ-V-163, а именно: МАГАЗИН за хранителни пакетирани стоки № 1 /едно/ на партерен етаж със застроена площ от 77,40 /седемдесет и седем цяло и четиридесет стотни/ кв.м., състоящ се от: търговска зала, склад, санитарен възел, при граници: изток-стълбище, асансьорна шахта, коридор, санитарен възел към камер. офис и МАГАЗИН №2; запад-калкан; север- ул."Опълченска"; юг- външен зид към вътрешен двор; отгоре - АПАРТАМЕНТ №3; АТЕЛИЕТА № 4 и 5, отдолу-машинно помещение, асансьорна шахта, коридор, СКЛАД №1, помещение за перални и сушилни машини, стая за персонал и бойлерно помещение, ВЕДНО със 7.357% /седем цяло триста петдесет и седем хилядни процента/, равняващи се на 16.40 /шестнадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, и 7.357% /седем цяло триста петдесет и седем хилядни процента/ ид.ч. от правото на строеж, а съгласно скица на Агенция по кадастъра - Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 58356.501.687.3.23 /петдесет и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин осемдесет и седем, точка, три, точка, двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас, одобрена със Заповед РД-18-106/09.12.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Приморско, ул. “Опълченска” № 11, ет. 0, обект: м1, със застроена площ от 77.00 кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра/, прилежащи части: 16.40 кв.м. от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58356.501.687.3.24, под обекта: 58356.501.687.3.35, 58356.501.687.3.34, 58356.501.687.3.33, 58356.501.687.3.25, над обекта: 58356.501.687.3.2, 58356.501.687.3.3, 58356.501.687.3.1, който обект попада в СГРАДА № 3 /три/ с идентификатор № 58356.501.687.3 /петдесет и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин осемдесет и седем, точка, три/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 58356.501.687 / петдесет и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин осемдесет и седем/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276