Парцел

Начална цена: 4552.56 лв. Покажи в EUR

832 кв.м., Давидково

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 05.11.2019 10:30
Публикувана на: 24.09.2019 12:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Незастроен УПИ V, без идентификатор, с площ от 832 (осемстотин тридесет и два) кв.м., находящ се в квартал 34 по действащия регулационен план на с. Давидково, общ. Баните, утвърден със заповед № 98.99/ 07.06.1968 г. и изменен със заповеди № 80/ 31.05.1984 г., № 282/ 14.12.2001 г. и № 180/ 02.09.2003 г., при граници на УПИ: улична регулация, УПИ VI, УПИ IV и неурегулираната част от имот пл. № 324, ВЕДНО с 1/3 идеална част от частта от незастроен поземлен имот пл. № 324, нанесен в кадастралният план на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, находящ се в местността МОЛЛОВОТО в урбанизираната територия на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, с площ на частта 492 (четиристотин деветдесет и два) кв.м., с която имотът участва в УПИ II – озеленяване, при граници на имота: от три страни – улична регулация и УПИ III – ОС, пункт, ВЕДНО с 1/3 идеална част от неурегулираната част от незастроен поземлен имот пл. № 324, с площ 1 498 (хиляда четиристотин деветдесет и осем) кв.м., квартал 34 по действащия регулационен план на селото, утвърден със заповед № 98.99/ 07.06.1968 г. и изменен със заповеди № 80/ 31.05.1984 г., № 282/ 14.12.2001 г. и № 180/ 02.09.2003 г., при граници на целия имот пл. № 324: улица, дере и река Тикла,

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276