Етаж от къща

Начална цена: 15760.00 лв. Покажи в EUR

85 кв.м., КОТЕЛ
ул. Шипка № 6, ет.2

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 29.10.2019 12:00
Публикувана на: 26.09.2019 10:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 39030.501.479.1.2 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и девет точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със Заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 39030.501.479 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и девет/, находящ се в гр. Котел, ул. „Шипка“ № 6, ет.2, целият с площ 85.00 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, състоящ се от три стаи, коридор, баня, тоалетна, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 39030.501.479.1.1, над обекта: няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземления имот.Имотът е ипотекиран в полза на взискателя: НА № 6, том I, дело № 260/2012 г. на СВ при РС – Котел

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303