Магазин

Начална цена: 115200.00 лв. Покажи в EUR

39 кв.м., ВАРНА
гр. Варна, п.к. 9000, ул."Одесос" № 3-5, етаж 1, заедно с 39.09 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.1507.1050

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Станислава Дамянова Янкова
Срок: от 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 31.10.2019 11:00
Публикувана на: 27.09.2019 15:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10135.1507.1050.2.3, находящ се в гр.Варна, Община Варна, област Варна, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул."Одесос" № 3-5, етаж 1, попадащ в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 10135.1507.1050, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ от 38.82 кв.м, състоящ се от: магазин, коридор, предверие, санитарен възел, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1507.1050.2.2 и 10135.1507.1050.2.1, под обекта - няма, над обекта: 10135.1507.1050.2.1, заедно с 39.09 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.1507.1050, находящ се в гр.Варна, Община Варна, област Варна, с адрес на поземления имот: гр. Варна, п.к. 9000, ул. "Преслав" № 22, целият с площ от 840 кв.м. по кадастрална скица, а съгласно документ за собственост- с площ от 400 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: 10135.1507.629, 10135.1507.1040, номер по предходен план: 1507629, при граници по кадастрална скица: ПИ с идентификатори: 10135.1507.852, 10135.1507.1052, 10135.1507.1051, 10135.1507.1083, 10135.1507.632, 10135.1507.1084 НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 115 200 лв. /сто и петнадесет хиляди и двеста лева/, от които: магазин – 93 456 лв. /деветдесет и три хиляди четиристотин петдесет и шест лева/; земя – 21 744 лв. /двадесет и една хиляди седемстотин четиридесет и четири лева/

ЧСИ

Име: Станислава Дамянова Янкова
Служебен номер: 719
Телефон: 052 627711
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Генерал Колев 38, вх.В, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.si719.icon.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Станислава Дамянова Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324