Търговски имот

Начална цена: 87300.00 лв. Покажи в EUR

1050 кв.м., Поликраище

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 05.10.2019 до 05.11.2019
Обявяване на: 06.11.2019 10:00
Публикувана на: 30.09.2019 08:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 050,00 кв. м. (хиляда и петдесет квадратни метра), представляващо съгласно Скица № 736/16.05.2013 г. на Община Горна Оряховица УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пет римско) в кв. 116 (сто и шестнадесет) по плана на с. Поликраище, при граници съгласно горецитираната скица: север – улица с о.т. 184-369, изток – улица с о.т. 369-378, юг – УПИ VI, кв. 116 и запад – УПИ IV, кв. 116 по плана на с. Поликраище, заедно с построената в него РАБОТИЛНИЦА ЗА СУРОВИ ТЕСТЕНИ ХРАНИ – ВАФЛЕНИ КОРИ, със застроена площ от 360,00 кв. м. (триста и шестдесет квадратни метра), състояща се от работно помещение, склад готова продукция, склад брашно, склад материали, склад опаковки, стая за почивка, офис, две съблекални, баня и две тоалетни, ведно с правото на строеж върху мястото.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324