Гараж

Начална цена: 10960.00 лв. Покажи в EUR

25 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. "Кресна" 3, ет. 1, сграда 1

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
Срок: от 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 05.11.2019 10:00
Публикувана на: 30.09.2019 11:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.522.345.1.15 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000 /четири хиляди/, ул. Кресна № 3 /три/, ет.1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.345 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет/, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 25.30кв.м. /двадесет и пет квадратни метра и тридесет квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.522.345.1.14; 56784.522.345.1.19; 56784.522.345.1.16; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.345.1.2, а съгласно документ за собственост съставлява гаражна клетка, разположена в югозападната част на партерния етаж: първата от юг на север, със застроена площ от 25,30кв.м. /двадесет и пет квадратни метра и тридесет дециметра/, както и съответните идеални части от общите части на сградата.

ЧСИ

Име: Константин Михайлов Павлов
Служебен номер: 824
Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, Кантора-бул. "Шести септември" 219, ет. 3-5, офис-ул. Йоаким Груев No41, ет.1, о
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://www.kpavlov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Константин Михайлов Павлов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3768
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323