Земеделска земя

Начална цена: 2112.00 лв. Покажи в EUR

5514 кв.м., Горно Белево

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Маргарита Любомирова Димитрова
Срок: от 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 06.12.2019 09:00
Публикувана на: 01.10.2019 16:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16691.39.31, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-530/22.02.2018г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение с КККР, номер по предходен план: 039031, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, местност ПОД СКЕЛЯТА, с площ от 5514 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при съседи: 16691.39.29; 16691.39.35; 16691.39.32; 16691.39.27; 16691.39.28;

ЧСИ

Име: Маргарита Любомирова Димитрова
Служебен номер: 865
Телефон: 042 – 624399; 0 895 662 554
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Генерал Столетов №52, ет.1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Маргарита Любомирова Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 273