Ателие, Таван

Начална цена: 23600.00 лв. Покажи в EUR

31 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. "Константин Фотинов" № 124А

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 05.11.2019 11:00
Публикувана на: 02.10.2019 13:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект с идентификатор 68134.607.668.1.2, находящ се в сграда №1, построена в поземлен имот с идентификатор 68134.607.668, на етаж 2, с площ 31,00 квадратни метра, с предназначение на самостоятелния обект – ателие за творческа дейност, при съседи: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.607.668.1.3, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.607.668.1.1, pнад обекта – няма, заедно с припадащото му се мазе №2, с площ от 3,60 квадратни метра, заедно с 15,60% от идеални части от общите части на сградата и с 13,76% идеални части от правото на собственост върху мястото, в което е построен, а именно Урегулиран поземлен имот II-668 (втори за имот планоснимачен номер шестстотин шестдесет и осем) от квартал 321 (триста двадесет и едно) по плана на гр. София, местност „Ботевградско шосе“, находящ се в гр. София, Столична община, район „Подуяне“, ул. Константин Фотинов“ № 124А (бивша ул. „Гаврил Георгиев“), целият с площ 338 (триста тридесет и осем) кв.м., при граници и съседи по скица: ул. „Константин Фотинов“ (бивша ул. „Гаврил Георгиев“), УПИ I-667 (първи за имот с планоснимачен номер шестстотин шестдесет и седем), УПИ XIX-669 ( шестстотин шестдесет и девет) и УПИ III-664 (трети за имот с планоснимачен номер шестстотин шестдесет и четири).
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Иван Русков, тел. 0893 446 471,
email: email

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 288