Магазин

Начална цена: 29736.00 лв. Покажи в EUR

50 кв.м., Раковски
гр. Раковски, ул. "Михаил Добромиров" № 49A

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Срок: от 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 08.11.2019 16:00
Публикувана на: 02.10.2019 14:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет квадратни метра), разположен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 501.1525 , за който е образуван УПИ IX (девет) от квартал 24 (двадесет и четири) по регулационния план на град Раковски, ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен със заповед Решение № 88 от 06.07.2004г. на ОбС - град Раковски с площ на имота 469 кв.м. (четиристотин шестдесет и девет квадратни метра) по скица, а по документ за собственост - 446 кв.м. (четиристотин четиридесет и шест квадратни метра), отреден за жилищно застрояване, който имот е идентичен с парцел IX-797 (девет римско - седемстотин деветдесет и седем) от квартал 24 (двадесет и четири) по плана на кв. Ген. Николаево, град Раковски от 1983г., подробно описан в нот.акт № 99 от 13.08.1998 година, при граници на имота: поз. имот № 501.1523 - на Серафим Алексов Дюлгерски, поз. имот № 501.1522 - на Алекса Серафимов Дюлгерски, поз. имот № 501.1521 - поз. имот на Влас Алексиев Мекерешки и др.; поз. имот № 501.1526 - поз. имот на Иван Николов Мекерешки, имот № 501.9580 - улица на община Раковски, поз. имот № 501.1524 - на насл. на Никола Михайлов Мекерешки и др., с адрес на имота: град Раковски, ул. "Михаил Добромиров" № 49 (четиридесет и девет).

ЧСИ

Име: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Служебен номер: 822
Телефон: 032 - 263938
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри № 3
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Минка Пенчева Станчева - Цойкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3763
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323