Тристаен апартамент

Начална цена: 34642.40 лв. Покажи в EUR

75 кв.м., МАДАН
ул. "Република" №26, вх.А, ет.5, ап.17

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 05.12.2019 10:00
Публикувана на: 02.10.2019 15:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 17 с идентификатор 46045.501.55.1.17, находящ се на адрес гр. Мадан, ул. "Република" №26, вх.А, ет.5, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, със застроена площ от 74.66 (седемдесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м., при граници на апартамента съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 46045.501.55.1.18, под обекта – 46045.501.55.1.13, над обекта – няма, който апартамент е самостоятелно обособен обект от многофамилна жилищна сграда с идентификатор 46045.501.55.1 и площ от 667 (шестстотин шестдесет и седем) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.55 с площ от 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници на поземления имот: 46045.501.174, 46045.501.893, 46045.501.894 и 46045.501.939, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ 3.94 (три цяло деветдесет и четири стотни) кв.м., ВЕДНО с прилежащите 2.76% идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303