Търговски имот

Начална цена: 59270.40 лв. Покажи в EUR

38 кв.м., АСЕНОВГРАД
гр.Асеновград, пл."Академик Н. Хайтов", ет.1

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева
Срок: от 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 08.11.2019 14:00
Публикувана на: 03.10.2019 08:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 00702.518.162.1.78 /нула нула седем нула две точка пет едно осем точка едно шест две точка едно седем осем/ в гр. Асеновград, общ. Асеновград,обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГ, последно изменение със заповед: КД -14-16-594/04.12.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ, адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 423 0, пл. Академик Н. Хайтов, ет.1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.518.162 /нула нула седем нула две точка пет едно осем точка едно шест две/, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /един/, посочената в документа площ: 38,00 кв. м. /тридесет и осем квадратни метра/, прилежащи части: липсват в скицата на обекта, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.162.1.14, 00702.518.162.1.77; под обекта: няма; над обекта: 00702.518.162.1.92, 00702.518.162.1.93, стар идентификатор: няма.

ЧСИ

Име: Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева
Служебен номер: 758
Телефон: 032 - 262426
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фр. Жолио Кюри No18, ет.3, офис 14
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3598
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 294