Земеделска земя

Начална цена: 7914.24 лв. Покажи в EUR

8907 кв.м., Красен дол

Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
ЧСИ: Ана Рашева Рашева
Срок: от 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 29.11.2019 10:00
Публикувана на: 03.10.2019 10:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Красен дол с ЕКАТТЕ 39548, община Никола Козлево, област Шумен, местността „Данилова чешма“, съставляващ имот № 041042 по плана за земеразделяне на същото село, целият с площ от 3.000 дка., вид собственост – частна, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи на поземления имот: имот № 041003 – нива на насл. На Йордан Вълканов Йорданов, имот № 000056 – полски път на община Никола Козлево, имот № 041043 – нива /новообразуван имот/ и имот № 041004 – нива на насл. на Господин Енев Янков. Имот № 041042 е новообразуван от имот № 041005. 2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Красен дол с ЕКАТТЕ 39548, община Никола Козлево, област Шумен, местността „Рядката гора“, съставляващ имот № 024137 по плана за земеразделяне на същото село, целият с площ от 5.097 дка., вид собственост – частна, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, трета категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи на поземления имот: имот № 024138 /новообразуван имот/, имот № 000374 – полски път на община Никола Козлево, имот № 024136 – нива /новообразуван имот/ и имот № 000064 – полски път на община Никола Козлево. Имот № 024137 е новообразуван от имот № 024068.

ЧСИ

Име: Ана Рашева Рашева
Служебен номер: 930
Телефон: 054 800 017
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
Уеб сайт: http://rasheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ана Рашева Рашева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294