Парцел

Начална цена: 67372.00 лв. Покажи в EUR

600 кв.м., СОФИЯ
гр. София, кв. Горна баня, м. Калище

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Александър Македониев Бизов
Срок: от 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 11.11.2019 09:00
Публикувана на: 04.10.2019 13:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕУРЕГУЛИРАНО ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.София, кв.“Горна баня“, местността „Калище“, съставляващо НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл.№ 909 /деветстотин и девет/, целият с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., нанесен в кадастрален лист № 488 /четиристотин осемдесет и осем/, заснет през 1993 /хиляда деветстотин деветдесет и трета/ година по неодобрения кадастрален план на гр.София, вилна зона „Горна баня“, при съседи: наследници на Йордан Георгиев Гергов, път, Пенка Любенова, наследници на Найден Станоев Матов., а съгласно СКИЦА № 15 – 499492 -12.10.2016г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4329.909, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. София, район Овча купел, кв. Горна Баня, ул. Обзор, с площ 598 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 909, квартал: 54Б, парцел VI; при съседи: 68134.4174.29, 68134.4174.25, 68134.4174.9, 68134.4174.30, 68134.4174.28, 68134.4329.9317, 68134.4329.1642

ЧСИ

Име: Александър Македониев Бизов
Служебен номер: 850
Телефон: 02 - 9810458
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.bizov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Македониев Бизов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287