Къща

Начална цена: 464904.00 лв. Покажи в EUR

509 кв.м., СОФИЯ
гр. р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. 45-та №1

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Александър Македониев Бизов
Срок: от 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 11.11.2019 09:00
Публикувана на: 04.10.2019 14:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2040.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет), съгласно Скица на поземлен имот № 15 – 438314/07.09.2016г., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, по Кадастралната карта, одобрена със Заповед РД – 18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, ул. 45-та № 1, с площ, съгласно скица от 910 (деветстотин и десет) кв.м., а съгласно документ за собственост - с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 19 (деветнадесет), квартал 2/две/, парцел XVI (шестнадесети), при съседи по скица: поземлени имоти с идентификатори: 68134.2040.20 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка двадесет/, 68134.2040.34 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка тридесет и четири/, 68134.2040.18 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка осемнадесет/ и 68134.2040.2052 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка две хиляди петдесет и две), заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота, заедно с построената в поземления имот: Б/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 68134.2040.19.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет точка едно), съгласно Скица на сграда № 15 – 438326/ 07.09.2016., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД – 18 – 3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, ул. 45- та № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2040.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет), с площ от 186 (сто осемдесет и шест) кв.м., брой етажи – 2 (два), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : няма, която сграда, съгласно документ за собственост представлява Жилищна еднофамилна сграда на два етажа и подпокривно пространство със застроена площ 191 /сто деветдесет и един/ кв.м. и разгъната застроена площ от 508.85 /петстотин и осем цяло осемдесет и пет стотни/ кв.м., състояща се на първо ниво, на кота 0,00 /нула/ метра от: предверие, стълба към горните нива, дневна с кухненски бокс, домакинско складово помещение с котелно към него и санитарен възел, втора дневна с кабинет, остъклена полуовална зимна градина, втори санитарен възел с предверие с вградени - гардероб и спалня с баня към нея; второ ниво, на кота +3,20 /плюс три цяло и двадесетстотни/ м., състоящо се от: емпоре към дневната на долното ниво и санитарен възел към него, стълба за горното и долното ниво, спалня с баня към нея и втора спалня с дрешник, баня и сауна към нея; подпокривно пространство, на кота +6.05 /плюс шест цяло и пет стотни/ метра, състоящо се от: стълбище, четири броя спални със скосени тавани и баня към тях.

ЧСИ

Име: Александър Македониев Бизов
Служебен номер: 850
Телефон: 02 - 9810458
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.bizov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Македониев Бизов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287