Производствен имот

Начална цена: 116000.00 лв. Покажи в EUR

3024 кв.м., НОВИ ПАЗАР

Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
ЧСИ: Даниела Жечева Златева
Срок: от 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 28.11.2019 09:10
Публикувана на: 05.10.2019 09:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот 52009.504.212, област Шумен, община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 3024 кв.м., стар номер 1938, квартал 161, парцел част от XLI, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-18/25.03.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-27-366/09.11.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ШУМЕН , при граници:52009.504.130;52009.504.131;52009.504.211; 52009.504.116; 52009.504.133; 52009.504.128 , ведно с построените в имота сгради, а именно:Сграда 52009.504.212.1, област Шумен, община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, вид собств. Частна, функц. предн. Промишлена сграда, брой етажи 1, застроена площ 762 кв.м., Сграда 52009.504.212.2, област Шумен, община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, вид собств. Частна, функц. предн. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, брой етажи 1, застроена площ 7 кв.м., ; Сграда 52009.504.212.3, област Шумен, община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, вид собств. Частна, функц. предн. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, брой етажи 1, застроена площ 61 кв.м.; Сграда 52009.504.212.4, област Шумен, община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, вид собств. Частна, функц. предн. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, брой етажи 1, застроена площ 18 кв.м., Сграда 52009.504.212.5, област Шумен, община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, вид собств. Частна, функц. предн. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, брой етажи 1, застроена площ 17 кв.м.; Сграда 52009.504.212.6, област Шумен, община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, вид собств. Частна, функц. предн. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, брой етажи 1, застроена площ 562 кв.м. По констатации на място: Сграда с Идентификатор 52009.504.212.1 е масивна, с тухлени стени, ст. Бетонови пояси, покрив дървена конструкция, керемиди, вътрешна вароциментова мазилка. Част от пода е бетон, а друга част дървени трупчета, дограма метална, ел. инсталация. Сградата се състои от производствени и складови помещения, битови помещения в задоволително състояние. Сграда с идентификатор 52009.504.212.2 сградата е премахната и реално не съществува. Сграда с идентификатор 52009.504.212.3 е постройка към сграда 1, с тухлени стени, на един етаж.Използва се като спомагателна сграда. Сграда с идентификатор 52009.504.212.4 също е постройка към сграда 1, с тухлени стени и се използва като спомагателна сграда. Сграда с идентификатор 52009.504.212.5 е постройка към сграда 1, с тухлени стени, на един етаж.Използва се като спомагателна сграда. Сграда с идентификатор 52009.504.212.6 е метална конструкция – метални колони, метални ферми, покрив-ламарина, стени – тухлена зидария, метална дограма използва се като склад. Сградите са функционално свързани помежду си. Имотът е бил използван като цех за дървообработка и производство на изделия от дърво. Състоянието на сградите е задоволително. В имота има изградена асфалтобетонова площадка, ограда, външо осветление, ел и ВиК.

ЧСИ

Име: Даниела Жечева Златева
Служебен номер: 876
Телефон: 054 - 802125
E-mail: [email protected]
Адрес: Шумен, ул. Съединение 119А, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Жечева Златева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303