Етаж от къща

Начална цена: 29192.00 лв. Покажи в EUR

88 кв.м., ДЕВИН
ул. Родопи № 24

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 10.12.2019 10:30
Публикувана на: 07.10.2019 08:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

3/4 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 467 (четиристотин шестдесет и седем) кв.м., находящ се на адрес гр. Девин, ул. Родопи № 24, общ. Девин, обл. Смолян, с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м.), при граници и съседи на поземления имот: 20465.501.5018, 20465.501.496, 20465.501.495, 20465.501.498 и 20465.501.499, ВЕДНО с ПЪРВИЯ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в гореописания имот еднофамилна жилищна сграда с един избен и два жилищни етажа с идентификатор 20465.501.497.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ на етажа от 88 (осемдесет и осем) кв.м., ВЕДНО с прилежащата СЕВЕРОИЗТОЧНА ИЗБЕНА СТАЯ, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с построената в имота второстепенна тухлена СТОПАНСКА СГРАДА- плевня с идентификатор 20465.501.497.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 22.00 (двадесет и два) кв.м.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262