Тристаен апартамент

Начална цена: 124576.80 лв. Покажи в EUR

78 кв.м., СОФИЯ
гр. София, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, бл.20, вх.А, ет.2, ап.3

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Александър Македониев Бизов
Срок: от 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 11.11.2019 09:00
Публикувана на: 07.10.2019 08:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 3 (три), с идентификатор 68134.1930.647.1.3 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем „точка“ едно „точка“ три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68 от 02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър („кадастрална карта“), с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се в град София, Столична община, район „Витоша“, жилищен комплекс „Бъкстон“, на II (втори) етаж, във входа „А“ на жилищната сграда - блок № 20 (двадесет) (сграда № 1 /едно/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-264403, издадена на 27.04.2018 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София), който апартамент е със застрона площ от 78.42 (седемдесет и осем цяло и четиридесет и две стотни) квадратни метра, със следното разпределение: две стаи, дневна, кухня и други сервизни помещения, при граници на апартамента по документ за собственост: стълбище, двор, Васил Вълчев, отгоре – Стефан Пиперков и отдолу – Ламбо Мицов, и при граници, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1930.647.1.4 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем „точка“ едно „точка“ четири), под обекта: самостоателен обект с идентификатор 68134.1930.647.1.1 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем „точка“ едно „точка“ едно) и над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1930.647.1.5 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем „точка“ едно „точка“ пет), заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30 (тридесет), с площ от 7.10 (седем цяло и десет стотни) квадратни метра, при граници на избеното помещение по документ за собственост: коридор, стълбище, двор и Стефан Пиперков, заедно с 0.925% (нула цяло деветстотин двадесет и пет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот 68134.1930.647 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем), върху който е построена сградата.

ЧСИ

Име: Александър Македониев Бизов
Служебен номер: 850
Телефон: 02 - 9810458
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.bizov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Македониев Бизов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 288